SIA Filtru fabrika - gaisa filtri

Piedurkņu filtri

lv s ru

Uzņēmums SIA "Filtru Fabrika" piedāvā maisveida piedurkņu filtrus no neaustiem materiāliem, ieliktņveida un tūtveida filtrus, kas pielāgoti rūpnieciskai putekļu savākšanai.

Filtru piedurknes var reģenerēt:

 • izmantojot saspiestu augstspiediena gaisu
 • izmantojot saspiestu zemspiediena gaisu
 • izpūšot pretplūsmas virzienā ar īsiem saspiesta gaisa impulsiem
 • mehāniski nopurinot
Izstrādājumi atbilst mūsdienu tehnoloģijas prasībām. Tie balstās uz mūsu partnera “Liucija&Co”.
 
 
Vissvarīgākie kritēriji, lai izvēlētos optimālu risinājumu:
 • Darba temperatūra: pastāvīgā / minimālā / maksimālā
 • Mitruma līmenis: nav / ir / procentuālā attiecība
 • Putekļu sastāvs: ogļu, cementa, cukura, mēslojuma utt.
 • Sprādzienbīstamība: milti, cukurs, ogļu putekļi, koka putekļi utt.
 • Gāzes ķīmiskais sastāvs: apkārtējās vides gaiss, degšanas produkts – kāda degviela (dabasgāze, kurināmais mazuts, ogles utt.), skābekļa daudzums dūmgāzēs (procentuālā attiecība)
 • Reģenerācijas veids: mehāniskais, pulsējošas plūsmas (izmantojot saspiestu gaisu), citi veidi
 • Putekļu daudzums attīrītajā gāzē – pieprasītā emisijas norma (mg/m3)
 • Informācija par izmantotajiem maisveida piedurkņu filtriem (materiāls, darba gaita, ekspluatācijas ilgums, nolietojums)